Αφήστε τους ορίζοντες ανοιχτούς!

Αφήστε τους ορίζοντες ανοιχτούς!
Όχι ανεμογεννήτριες στα Παρθένα Βουνά μας!