Παρθένα Κραβαρίτικα βουνά.

Τσεκούρα και Αρδίνης!
Με φόντο την Σινίστα και την γέφυρα της Κλεπάς.
Η φωτογραφία είναι επεξεργασμένη ώστε να μην φαίνεται το αίσχος των Ανεμογεννητριών στο Ξεροβούνι του Πλατάνου.