Όχι Ανεμογεννήτριες στην Σκέπη των Κραβάρων!

 Να παραμείνει η Κοκκινιά παρθένα και αγέρωχη!