Παρθένα Σαράνταινα.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΗΣ "ΜΑΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ"!