Όχι ανεμογεννήτριες στα Βαρδούσια!

ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ!
Τα Βουνά αυτά είναι πράσινα και δεν χρειάζονται την "πράσινη ανάπτυξη" των μεγαλοεργολάβων, αλλά την πλήρη προστασία της πολιτείας και των πολιτών!
ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΞΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΒΑΡΑ!