Κράβαρα.

"Και ένα βουνό είναι ένα ποίημα που σου γυρεύει να τ' ακούσεις."
Νικηφόρος Βρεττάκος.