Να σώσουμε τις Αρκούδες της Στερεάς Ελλάδας!

Aναφορές - παραπομπές για την εξάπλωση της Καφέ Αρκούδας στην Στερεά Ελλάδα θα βρείτε εδώ:

*************
Κα. Μπιρμπίλη και κ. Μωρα'ί'τη μήπως είναι επιτέλους η ώρα να επανεξετάσετε τις απόψεις σας και τελικά να υποστηρίξετε την Ίδρυση: